Bądźmy heurystyczni!

Za nami Majówka, czas odpoczynku, keowania relacji z bliskimi, ładowania akumulatorów. Przed nami maj, miesiąc, w którym zgodnie ze statystykami wydarza się najwięcej życiowych, zawodowych sukcesów. Pewnie to nie przypadek, wszak czas wiosny sprzyja osiąganiu celów. Bądźmy więc w maju heurystyczni. To pomoże nam, naszym biznesom, naszej pracy!

Heurystyczni, zapytacie, a cóż to takiego?

Heurystyka (od greckiego słowa heurisko, które znaczy tyle co „odkrywam, znajduję”) – nauka o dokonywaniu odkryć, zajmująca się badaniem praw, które rządzą myśleniem twórczym, oraz formowaniem metod ułatwiających i systematyzujących tego rodzaju działania.

Przez wielu wybitnych ekspertów, zznawana jest za jedną z najskuteczniejszych metod używanych w procesie poszukiwania odpowiedzi i rozwiązań na postawione pytanie, wyzwanie.

Chcesz być bardziej kreatywny? Idź na spacer 🙂

Heurystyka proponuje metody, które pomagają rozwiązać problem w warunkach niedostatecznej informacji i zrekompensować jej brak intuicją oraz wyobraźnią. Celem większości z nich jest rozwiązanie problemu lub przynajmniej zebranie praktycznych przepisów, idei prowadzących do jego rozwiązania oraz rozbudzanie fantazji, wyobraźni i kreatywności ludzi.

Co ciekawe i ważne, wyższa jakość uzyskiwanych rozwiązań oraz krótszy czas potrzebny na jego osiągnięcie to wynik pracy zespołowej, która stanowi podstawowe założenie znacznej większości metod heurystycznych. Już dawno stwierdzono, że kreatywność zbiorowa ma wiele zalet, a do najważniejszych z nich należą:

  • wysoka efektywność w zakresie rozwiązywania – zwłaszcza złożonych problemów,
  • nieograniczona komunikację i większe możliwości opracowywania optymalnych rozwiązań,
  • wyższy stopień tolerancji ryzyka w związku ze zwiększeniem szans na rozwiązanie problemu

Heurystyka powiązana jest ściśle z tzw. myśleniem lateralnym (ang. lateral thinking), oznaczającym „sposób myślenia twórczego poszukujący rozwiązań trudnych problemów za pomocą elementów zazwyczaj pomijanych lub niedocenianych przez tradycyjną logikę.

Nie wiem czy wiecie, ale myślenie lateralne (nazywane także myśleniem w bok, w poprzek stereotypom) – to termin wprowadzony w roku 1967 przez Edwarda de Bono, maltańskiego lekarza i psychologa, i oznaczający nowe spojrzenie na sytuację (kreatywność), dostrzeżenie nowych możliwości (nowe idee), przeformułowanie problemu dające szansę rozwiązania go nowymi metodami.

Myślenie lateralne to gotowość do pozbycia się sztywności w postrzeganiu i rozumieniu świata, zdolność patrzenia na problem z różnych stron. Takie podejście pozwala na świadome poszukiwanie nowych, alternatywnych rozwiązań (np. za pomocą myślenia twórczego).

Edward de Bono podkreśla, że jednym z narzędzi myślenia lateralnego jest poczucie humoru i kilka prostych zasad:

  • Nie stosuj się do zasad, których nie ma
  • Uważaj na etykietki
  • Obserwuj szczegóły
  • Zerwij z rutyną!

Myślenie lateralne to zdolność tworzenia pozornie nieistniejących połączeń i świadoma rezygnacja z gotowych rozwiązań i wzorów na rzecz znalezienia lepszych rozwiązań.

A wracając do samej heurystyki, do jej najpopularniejszych metod zaliczyć można burzę mózgów oraz synektykę (metodę opracowaną przez Williama Gordona, polegającą na systematycznym i intencjonalnym użyciu analogii)

Obie metody – co ważne – sprowadzają się do współpracy zespołowej, grupowej, do wymiany poglądów, doświadczeń, do (współ)dzielenia się pomysłami. Do czego gorąco zachęcam i namawiam wszystkich Was.

Synektyka, czyli jak mieć innowacyjne pomysły?

Moim zdaniem, w swoich ambicjach jesteśmy przesadnie skupieni na sobie, egoistycznie skoncentrowani na samodzielnym poszukiwaniu dobrych rozwiązań. Kosztuje to, wszystkich nas ogromne ilości energii, czasu oraz skutkuje potężnym stresem. Tymczasem warto, poprzez heurystyczne metody szukać dobrych opcji we wspólnych dyskusjach, nawet jeśli miałyby one przybrać temperaturę sporu.

Bądźmy więc wiosennie heurystyczni. To się nam wszystkim opłaci.

Przy okazji zapraszam do obejrzenia mojego wywiadu z Miłoszem Kulą, jednym z najwybitniejszych polskich dyrygentów młodego pokolenia. Rozmawialiśmy o zarządzaniu zespołem, o dobrych metodach na współpracę, ale także i o tym, jak szukać skutecznych rozwiązań na wyzwania i problemy, przed jakimi codziennie stoimy. Wywiad znajdziecie pod TYM linkiem.Przeczytaj podobne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *